Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief in PDF

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief - week 41
Nieuwsbrief - week 40
Nieuwsbrief - week 39

Schoenendoosactie 2020

Graag zetten wij ons weer in voor Schoenendoosactie. U en jij ook? Deze actie is een landelijke actie van de Stichting GAiN - Global Aid Network Holland. Er wordt met name aan de kinderen gevraagd om eens bewust in hun eigen speelgoedhoek of -kast te kijken. Wat een overvloed!  
Probeer nu eens een schoenendoos te vullen van je eigen spullen voor een leeftijdsgenootje. Iemand die heel erg blij is met één doosje speelgoed. Soms is dit het enige cadeau wat hij /zij ontvangt in zijn / haar hele leven.
In de folder staat precies uitgelegd hoe de actie werkt. Leest u hem even door? Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.schoenendoosactie.nl, Facebook of Instagram. Dit jaar gaan de schoenendozen naar de landen Sierra Leone, Malawi, Togo, Moldavië, Roemenië en naar kinderen in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Lees verder>>

Webinar 11 november: ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen’

Op woensdag 11 november 2020 vindt er om 19.30 uur het webinar ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen’ plaats. Op deze Ring-avond waar alle PKN-kerken op Walcheren voor zijn uitgenodigd, zal Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje via een webinar (online omgeving) het thema ‘doorbreek het taboe op geldzorgen’ behandelen. De bijeenkomst vindt dan online plaats in een afgesloten omgeving waarbij u online ook vragen kunt stellen aan de spreker. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van uw kerk. 

Bezoekersregels

Bezoekersregels Johanneskerk en Dorpskerk
De kerkenraad heeft besloten om in september te beginnen met gezamenlijke diensten in de Johanneskerk en de Dorpskerk. Elke zondag is er een dienst om-en-om in een van beide kerkgebouwen.
Om de diensten mogelijk te maken zijn we gebonden aan de door de overheid vastgestelde regels. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor een gebruiksplan opgesteld. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels.

Bezoekersrichtlijnen Dorpskerk
Bezoekersrichtlijnen Johanneskerk
 

Beroepingswerk

De profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente staan op onze website:
Profielschets predikant
Profielschets kerkelijke gemeente 

WELKOM

Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl

Pluktuin

Er zijn weer plukbonnen te koop bij " 't Ouwe Durpsuus" voor € 15,00. Het aanbod van bloemen is nu nog klein, maar dat mag wel geplukt worden en er komen nog een hele zomer lang bloemen om te plukken. Wel zelf een schaar meenemen.

Beleidsplan 2019-2023

Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 

Agenda

Domburg, Johanneskerk

25 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C. Bakker uit Middelburg

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer