Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg

Kerkdiensten

Dorpskerk Aagtekerke 
Zondag 10 juli 10:00u gaat  ds. G.J. Smit uit Middelburgvoor in de dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke. Er is kindernevendienst, de kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar hun eigen ruimte en komen terug na het lied na de preek.  Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl . Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in ’t Voorlokaal.

Johanneskerk Domburg
Zondag 10 juli 10:00u gaat  ds. P. Hanschin uit Nieuw- en St. Joosland voor in de dienst in de Johanneskerk in Domburg. Er is kindernevendienst, de kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar hun eigen ruimte en komen terug na het lied na de preek. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in ‘De Poort’.
 

Lees meer 

Zomeractiviteiten

De PKN kerken in Noord-West Walcheren hebben ook dit jaar weer een folder ontwikkeld met daarin de culturele activiteiten die deze zomer plaatsvinden.
Klik hier om de folder in te zien of te downloaden.

Plukbonnen

Onze pluktuin bij de molen in Aagtekerke gaat weer open.  Bij “ ’t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen à € 20,00 waarmee u de hele zomer bloemen kunt plukken. Denkt u erom dat u zelf een schaar mee neemt om te kunnen plukken?
 

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Het  Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 
Lees meer 

Vrienden-lidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.
Lees meer 

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer
Lees meer 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
Lees meer 

Veilige kerk

We willen als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze website staan een aantal artikelen over naar het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven:
www.pknaagtekerke-domburg.nl/veilige-kerk

Agenda

Avondgebed

do 07 jul 2022 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 10 jul 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. P. Handschin Nieuw- en St. Joosland Collecte: Bloemenfonds

Dorpskerk

zo 10 jul 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. G.J. Smit Middelburg Collecte: Bloemenfonds

Johanneskerk

zo 17 jul 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. N. van Doorn Middelburg Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk

zo 17 jul 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat & eredienst

Avondgebed

do 21 jul 2022 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 24 jul 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 24 jul 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. P. Melse Vrouwenpolder Collecte:

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad