Nieuwsbrief - week 31

Nieuwsbrief– week 31

Kerkdienst
Komende zondag 2 augustus om 10.00u zal ds. Joep de Valk uit Amsterdam voorgaan in de gezamenlijke dienst in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon. Er is geen morgengebed meer in de Dorpskerk.

Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Janny van de Woestijne, Porrenaerstraat 1 in Aagtekerke en Adri Marinissen, Schuurmanstraat 52 in Domburg.

In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst , daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 0613766357.  Er staan ook weer bloemen in de kerk die na de dienst bezorgd worden bij een gemeentelid  als groet en bemoediging. Degenen die de bloemen bezorgen hebben daarvoor inmiddels een rooster met instructies gekregen.

We zijn blij dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Toch is er ook bezorgdheid over het toenemend aantal besmettingen. We roepen u daarom op: houd u aan de regels! U bent van harte welkom in de dienst, maar met het oog op de veiligheid en gezondheid van anderen kunnen mensen met klachten die mogelijk corona-gerelateerd zijn, niet toegelaten worden. De kerkenraad vraagt u om bij klachten thuis te blijven en de dienst online  mee te vieren. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen (net als iedereen) zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen.

Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels die u als bijlage bij de nieuwsbrief van 19 juli heeft ontvangen. U kunt de regels ook vinden op onze website: https://www.pknaagtekerke-domburg.nl/bezoekersregels

Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Bloemenfonds.  Als u de dienst online volgt kunt u uw bijdrage overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebeid nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker – de contactgegevens staan in het boekje “Kerkwijzer” en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Overleden
Zaterdag 25 juli is overleden ons gemeentelid mevr. J.M.N. (Jannie) van Bloois, op de leeftijd van 71 jaar. Afgelopen vrijdag heeft de herdenkingsdienst plaatsgevonden in  de Johanneskerk in Domburg, daarna is Jannie in kleine kring begraven in Zierikzee. In de dienst van 2 augustus zullen wij haar als gemeente gedenken.

Ter inspiratie
In deze zomerperiode nemen velen hun rust en gaan op vakantie al is dat vanwege corona wellicht een andere vakantie dan ze aanvankelijk gepland hadden. Thuis of elders in eigen land is het hopelijk ook goed toeven. Voor anderen is de zomerperiode niet altijd aanlokkelijk: het wordt stiller dan je lief is, vakantievierende familie wordt gemist, en het mooie weer kán (in Holland weet je het nooit) meer warmte geven dan goed voor een mens is. Kortom, de zomer is een periode die verschillend ervaren wordt. Maar wat we állemaal hebben, is herinneringen aan zomers van vroeger: vakanties, reizen, kamperen, strand en bergen, logeerpartijen, lome zomeravonden, slapen met het raam open, verveling thuis, verliefdheid op de camping, en ga zo maar door. Dat geeft de zomer ook iets nostalgisch, iets weemoedigs. Dat gevoel vind je terug in onderstaand gedicht. Om van te genieten, voor reizigers en thuisblijvers:


De zomers
Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.

Zomernachtdonker is gesmolten licht.
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.

Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?
Ging dan het paradijs voorgoed verloren
omdat wij aan de wereld toebehoren?
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.


(uit: “Au! de rozen bloeien. Sonnetten van bedreigd geluk” van Kees Stip)
 
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

09 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

16 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk, viering Heilig Avondmaal

23 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

30 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer