Nieuwsbrief - week 14
Nieuwsbrief – week 14

Klik hier voor deze nieuwsbrief in PDF format

Klik hier voor de nieuwsbrief van het College van Kerkrentmeesters


Bericht van de predikant
Omdat de ruimte op deze nieuwsbrief beperkt is, verwijs ik u ook naar het stukje ‘Van de predikant’ in de Kerkbode Noordwest-Walcheren van april, maar ik wil hier wel graag iets delen over mijn aanstaande afscheid van Aagtekerke-Domburg en mijn intrede in Warmond. Laat ik beginnen met te benadrukken dat deze gebeurtenissen, in het licht van wat er nu in de wereld gebeurt, absoluut van ondergeschikt belang zijn. Dat neemt niet weg dat ik me deze maanden en weken anders had voorgesteld. Ik had heel graag persoonlijk afscheid van u genomen tijdens pastorale bezoeken en in een mooie afscheidsdienst met heel de gemeente. Helaas zal dat nu niet gaan. Waarschijnlijk zal er dus stil worden gestaan bij mijn afscheid in een dienst die via Kerkomroep wordt uitgezonden vanuit een, helaas, vrijwel lege kerk… Dat zal gebeuren op zondag 10 mei. Heel graag kom ik op een later moment een keer terug naar Zeeland om u alsnog de hand te schudden. Met Pinksteren, zondag 31 mei, zal ik verbonden worden aan de Protestantse Gemeente Warmond. Ook dat zal moeten gebeuren in een dienst die via internet wordt uitgezonden. Het is niet anders. Laten we elkaar vasthouden in de verwachting van Gods toekomst!

In verbondenheid,
ds. Rianne de Reus

Morgengebed/Kerkdiensten
A.s. zondag is er weer een morgengebed vanuit de (lege) Dorpskerk in Aagtekerke, voorganger is ds. Jobsen uit Goes, de dienst begint om 10:30u. De dienst wordt uitgezonden via de kerktelefoon en via internet op www.kerkomroep.nl  of via de app kerkomroep (android en apple). De liturgie kunt u vinden op de website pknaagtekerke-domburg.nl

Bij de uitzending van het morgengebed afgelopen zondag hadden we helaas wat last van technische problemen. Toen we net met de dienst vanuit Aagtekerke begonnen waren, kregen we bericht dat er geen uitzending zou zijn. Daarom hebben we de dienst afgebroken en zijn we snel naar Domburg gegaan om het daar nogmaals te proberen. Achteraf bleek dat er toch een uitzending is geweest vanuit Aagtekerke, alleen was die niet direct toegankelijk vanwege overbelasting van de website Kerkomroep.nl. Doordat veel mensen deze weken rond 10.00 uur inschakelen op die website ontstaan er problemen. De volgende keer willen we dan ook proberen of het beter gaat als we een half uur later beginnen, dus om 10.30 uur. Verder willen we u erop wijzen dat het morgengebed van afgelopen zondag nog wel terug te luisteren is via Kerkomroep (zoek op: Domburg à Johanneskerk).
Andere mogelijkheden om een kerkdienst te volgen zijn bijvoorbeeld:
  • De korte tv-kerkdienst die iedere zondag om 09.20 uur wordt uitgezonden op NPO 2
  • De aangepaste kerkdiensten vanuit Westkapelle die iedere zondag om 09.30 uur worden uitgezonden via de website www.kerkdienstgemist.nl
  • De kerkdienst vanuit de Classis Delta, die op zondag 5 april om 10.00 uur wordt uitgezonden vanuit De Open Haven, Protestantse Gemeente te Oost-Souburg en die te volgen is via de website www.gelovenindedelta.nl. Dit ochtendgebed is ook op een later moment terug te kijken.

Clustersamenwerking rond Pasen
In de Stille Week en met Pasen zullen de gemeenten van het Cluster Noordwest-Walcheren samenwerken om diensten met beeld en geluid uit te zenden vanuit de Moriakerk in. De diensten zijn te volgen via de website www.kerkdienstgemist.nl, rechtstreeks of op een later moment. We onderzoeken nog of het mogelijk is om het geluid ook via Kerkomroep uit te zenden, zodat ook onze kerktelefoonluisteraars de diensten kunnen meebeleven. Op Witte Donderdag zal ds. Beukenhorst (uit Oostkapelle) voorgaan, op Goede Vrijdag ds. Van Slooten (uit Grijpskerke) en met Pasen ds. Van Bruggen (uit Westkapelle) én ds. De Reus (uit Aagtekerke-Domburg).

Telefoonnummers
Wie behoefte heeft aan gesprek, kan bellen met ds. Rianne de Reus: 0118-851500
Wie behoefte heeft aan praktische hulp, kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455

 
Als kerk willen we niet alleen van betekenis zijn voor onze leden, maar voor heel onze lokale samenleving. Daarom delen we hierbij twee telefoonnummers die voor iedereen openstaan:

Woord van dank

Veertig dagen na het overlijden van onze lieve
              RUTGER
is het Goede Vrijdag…
Goddank weten we van het Licht van PASEN!!

Zoveel letterlijke, maar zeker ook figuurlijke armen om ons heen,
zoveel gebeden geven ons kracht en doen ons goed.
We zullen een weg moeten vinden om door te gaan met het intense verdriet
en gemis van onze lieve zoon en broer
              RUTGER MOENS
Laten we zorgen voor elkaar in alles
en leef in liefde met elkaar.

Sam en Corry,
met kinderen en kleinkinderen.
Aagtekerke, april 2020.


Inspireer elkaar!
Heeft u een bepaalde Bijbeltekst, een gedicht, een regel van een lied of iets anders waar u/jij in deze tijd kracht uit put, dan nodigen we u/jou uit om die tekst te sturen aan ds. Rianne (domineerianne@gmail.com / tel. 851500 / Weststraat 15, Domburg), zodat we via deze nieuwsbrieven elkaar kunnen inspireren.

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen? Geef dan uw naam, adres en e-mailadres door aan onze scriba, dhr. Henk Littel: h.littel@kpnmail.nl of scriba.pka@zeelandnet.nl. Hoe meer mensen hun e-mailadres doorgeven, hoe minder brieven er afgedrukt en bezorgd hoeven worden.

Websites
Actuele informatie over ons gemeenteleven en verwijzingen naar initiatieven van andere kerken vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.
Informatie uit de wijdere omgeving kunt u vinden op de website van de Classis Delta waar onze gemeente deel van uitmaakt: www.gelovenindedelta.nl.
 

Agenda

Domburg, Johanneskerk

06 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds.G.J. Smit uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal
Collecte: Restauratiefonds
 

Aagtekerke, Dorpskerk

13 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Collecte Bloemenfonds

Domburg, Johanneskerk

20 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Collecte Pastoraat & Eredienst
 

Aagtekerke, Dorpskerk Kerstnachtdienst

24 dec 2020 om 22:00 Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv harpiste Maartje Hoogesteger-Braam
Collecte: ZWO
 

Domburg, Johanneskerk 1e Kerstdag

25 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv een ensemble van Apollo
Collecte Kinderen in de knel

 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!