Liturgie morgengebed zondag 29 maart 2020
Zondag 29 maart 2020 – 5e v.d. 40-dagentijd
Morgengebed via Kerkomroep vanuit Dorpskerk, Aagtekerke
PG Aagtekerke-Domburg


Voorganger: ds. Rianne de Reus
Organist: Hanna Reijnhoudt
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Geluid: Rinus Moens


Orgelspel

Woord van welkom door ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Orgelspel: psalm 121: 1, 2, 3

Gebed

Moment voor de kinderen

Orgelspel kinderlied: Hemelhoog 338 – ‘k Stel mijn vertrouwen

Schriftlezing: Johannes 11: 1-4 en 17-44

Orgelspel: lied 601: 1, 2, 3 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Overdenking

Orgelspel: lied 818: 1, 2 – Niet is het laatste woord gesproken

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotwoord en zegen

Orgelspel

Agenda

Domburg, Johanneskerk

06 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds.G.J. Smit uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal
Collecte: Restauratiefonds
 

Aagtekerke, Dorpskerk

13 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Collecte Bloemenfonds

Domburg, Johanneskerk

20 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Collecte Pastoraat & Eredienst
 

Aagtekerke, Dorpskerk Kerstnachtdienst

24 dec 2020 om 22:00 Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv harpiste Maartje Hoogesteger-Braam
Collecte: ZWO
 

Domburg, Johanneskerk 1e Kerstdag

25 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv een ensemble van Apollo
Collecte Kinderen in de knel

 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!