Nieuwsbrief - week 13
Om de nieuwsbrief in pdf in te zien of te downloaden klik hier

Nu een groot deel van ons openbare en kerkelijke leven stilligt, zoeken we naar manieren om toch samen kerk te zijn en in contact te blijven met God en met elkaar. Zolang de maatregelen m.b.t. de coronacrisis van kracht zijn, willen we u en jullie wekelijks deze nieuwsbrief aanbieden, bedoeld ter informatie en inspiratie.

Bericht van de predikant
Een nieuwe week met nog eens een verscherping van de maatregelen. Waar we niet zo lang geleden nog hoopten dat we met Pasen wel weer samen zouden kunnen komen in de kerk, is nu duidelijk dat het een heel ander Paasfeest zal worden dan we gewend zijn. Maar zeker niet minder betekenisvol. Want juist rond Pasen komen al onze gevoelens van dit moment samen: angst, verdriet, eenzaamheid, maar ook hoop en verlangen. Jezus zelf ging door het diepste duister heen. Alleen via die weg kon het Licht doorbreken.
De maatregelen rond het coronavirus zetten geen streep door het Paasfeest; wel vraagt deze situatie van ons dat we ons steeds aanpassen aan de (on)mogelijkheden van het moment. Dat is wat ik zelf ook ervaar in mijn werk als predikant deze weken. Nog veel meer dan anders zit ik achter mijn bureau in mijn studeerkamer. Via e-mail is er veel contact met de leden van het moderamen en met collega’s; we zoeken allemaal naar hoe we als kerk en als predikanten van betekenis kunnen zijn. Maar als er plannen ontstaan, gebeurt het ook regelmatig dat we weer worden ingehaald door de realiteit van nog strengere maatregelen. We zullen moeten accepteren dat ver vooruit plannen op dit moment gewoon niet mogelijk is.
Naast het vele e-mailverkeer heb ik deze dagen ook telefonisch contact met gemeenteleden om even te vragen hoe het gaat en of er extra hulp nodig is. Het is mooi om te merken dat de meesten van u gelukkig mensen om zich heen hebben die voor praktische zaken kunnen zorgen. Dat neemt niet weg dat het stil en eenzaam kan zijn nu het fysieke contact zo veel mogelijk moet worden beperkt. In het bijzonder denk ik ook aan de mensen in verpleeghuizen en ziekenhuizen en hun familie, nu daar geen bezoek meer mogelijk is. Laten we elkaar vasthouden in gebed en elkaar bemoedigen met woorden van vertrouwen:

          Je kunt niet dieper vallen
          dan in Gods eigen hand,
          waarmee Hij ons barmhartig
          omvat van alle kant. (lied 916:1)

In verbondenheid,
ds. Rianne de Reus

Kerkdiensten
  • Sinds de persconferentie van maandag 23 maart is duidelijk dat alle geplande kerkdiensten en andere activiteiten tot 1 juni helaas geen doorgang kunnen vinden. Als alternatief zal ds. Rianne de Reus komende zondag om 10.00 uur vanuit de (lege!) Dorpskerk te Aagtekerke een kort morgengebed verzorgen, dat wordt uitgezonden via de website www.kerkomroep.nl. Ook onze kerktelefoonluisteraars kunnen deze korte viering meebeleven. Het morgengebed is ook op een later moment terug te luisteren. 
Andere mogelijkheden om een kerkdienst te volgen zijn bijvoorbeeld:
  • De korte tv-kerkdienst die iedere zondag om 09.20 uur wordt uitgezonden op NPO 2
  • De aangepaste kerkdiensten vanuit Westkapelle die iedere zondag om 09.30 uur worden uitgezonden via de website www.kerkdienstgemist.nl
  • De kerkdienst vanuit de Classis Delta, die op zondag 29 maart om 10.00 uur wordt uitgezonden vanuit de Open Hof-gemeente te Oud-Beijerland en die te volgen is via de website www.gelovenindedelta.nl. Deze dienst is ook op een later moment terug te kijken.
Telefoonnummers
 
Wie behoefte heeft aan gesprek, kan bellen met ds. Rianne de Reus: 0118-851500
Wie behoefte heeft aan praktische hulp, kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455
 
Als kerk willen we niet alleen van betekenis zijn voor onze leden, maar voor heel onze lokale samenleving. Daarom delen we hierbij twee telefoonnummers die voor iedereen openstaan:

Hoe beleef(t) u/jij deze tijd?
Eén van de mooie dingen van gemeente-zijn is dat we met elkaar mee kunnen leven en onze ervaringen met elkaar kunnen delen. In deze nieuwsbrief zouden we daarom graag het woord geven aan u/jou om te vertellen hoe u/jij deze tijd beleeft. Werk je in de zorg of één van de andere ‘vitale beroepen’? Bent u juist aan huis gekluisterd? Kun je niet naar school en moet je thuis lessen volgen? Wie het leuk vindt om kort (max. ca. 150 woorden) iets te schrijven over hoe hij/zij deze tijd beleeft, kan die ervaringen sturen naar ds. Rianne (domineerianne@gmail.com / tel. 851500 / Weststraat 15, Domburg), dan plaatsen wij het in één van de volgende nieuwsbrieven!

Inspireer elkaar!
Heeft u een bepaalde Bijbeltekst, een gedicht, een regel van een lied of iets anders waar u/jij in deze tijd kracht uit put, dan nodigen we u/jou uit om die tekst te sturen aan ds. Rianne, zodat we via deze nieuwsbrieven elkaar kunnen inspireren.

Zomertijd
In deze bevreemdende tijd kan het al lastig zijn om de dagen van de week uit elkaar te houden en dan gaat komend weekend ook nog de zomertijd in. Denkt u eraan dat in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart de klok een uur vóóruit gaat?

Gezocht: bezorgers nieuwsbrief
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen om deze nieuwsbrief ook de komende weken bij onze gemeenteleden te bezorgen. Hebt u wat tijd over en de mogelijkheid om wat brieven rond te brengen, meld u dan aan bij onze scriba, dhr. Henk Littel (tel. 586665, e-mail: h.littel@kpnmail.nl of scriba.pka@zeelandnet.nl). Bij voorbaat veel dank!

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen? Geef dan uw naam, adres en e-mailadres door aan onze scriba, dhr. Henk Littel: h.littel@kpnmail.nl of scriba.pka@zeelandnet.nl. Hoe meer mensen hun e-mailadres doorgeven, hoe minder brieven er afgedrukt en bezorgd hoeven worden.

Websites
Actuele informatie over ons gemeenteleven en verwijzingen naar initiatieven van andere kerken vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.
Informatie uit de wijdere omgeving kunt u vinden op de website van de Classis Delta waar onze gemeente deel van uitmaakt: www.gelovenindedelta.nl.

 

Agenda

Domburg, Johanneskerk

06 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds.G.J. Smit uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal
Collecte: Restauratiefonds
 

Aagtekerke, Dorpskerk

13 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Collecte Bloemenfonds

Domburg, Johanneskerk

20 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Collecte Pastoraat & Eredienst
 

Aagtekerke, Dorpskerk Kerstnachtdienst

24 dec 2020 om 22:00 Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv harpiste Maartje Hoogesteger-Braam
Collecte: ZWO
 

Domburg, Johanneskerk 1e Kerstdag

25 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv een ensemble van Apollo
Collecte Kinderen in de knel

 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!