Johanneskerk

Kerkdienst

Op Hemelvaartsdag 26 mei 10:00u gaat  ds.J. Nauta uit Middelburg voor in de dienst in Johanneskerk in Domburg. Er is kindernevendienst, de kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar hun eigen ruimte en komen terug na het lied na de preek.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl
Orde van dienst

 

Plukbonnen

Onze pluktuin bij de molen in Aagtekerke gaat weer open.  Bij “ ’t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen à € 20,00 waarmee u de hele zomer bloemen kunt plukken. Denkt u erom dat u zelf een schaar mee neemt om te kunnen plukken?
 

Rommelmarkt 2022

Voorbereidingen rommelmarkt 11 juni.
In de eerste week van mei heeft u een brief ontvangen voor de rommelmarkt. We hebben weer heel veel handen nodig om de spullen huis aan huis op te halen. Dit willen we op 28 mei doen, vanaf 9 uur. Het uitzoeken van de spullen staat gepland voor 31 mei. Tevens zoeken we verkopers, wafelbakkers, koffieschenkers, noem maar op. Willen jullie weer meehelpen? Graag het formulier bij Renske Daanje, Bouwluststraat 1 inleveren of je opgeven via de mail: rdaanje.49@gmail.com. Alvast heel hartelijk dank!

Heeft u geen formulier? Dan kunt u het hier downloaden.
 

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Het  Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Vrienden-lidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Veilige kerk

We willen als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze website staan een aantal artikelen over naar het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven:
www.pknaagtekerke-domburg.nl/veilige-kerk

Agenda

Johanneskerk Domburg

do 26 mei 2022 om 10:00 Voorganger: ds. J. Nauta Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk Domburg

zo 29 mei 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. F. van Slooten Collecte: Pastoraat & eredienst

Avondgebed

do 02 jun 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk Aagtekerke

zo 05 jun 2022 om 10:00 Voorganger:Ds. E. Quaak-KloetCollecte: Pinksterzending

Avondgebed

do 16 jun 2022 om 19:45 uur

Johanneskerk Domburg

zo 19 jun 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. C.J. Don Collecte: Orgelfonds

Dorpskerk Aagtekerke

zo 26 jun 2022 om 10:00 Voorganger:nog niet bekend
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Zanguurtje

zo 03 jul 2022 om 19.00 uur

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad