Johanneskerk

Kerkdienst

Op zondag 19 september is er om half drie een feestelijke dienst in de Johanneskerk waarin ds. Quaak aan onze gemeente verbonden zal worden. Voorgangers in deze dienst: tot en met de bevestiging ds. Ph. Beukenhorst uit Oostkapelle daarna ds. E. Quaak-Kloet. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op orgel en Ineke de Haas op bugel.

Liturgie

Voor deze dienst moet u zich van te voren telefonisch aanmelden. Dat kunt u doen op vrijdagavond 17 september tussen 19.00u en 22.00u door te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357. U kunt de dienst  thuis in beeld en geluid volgen via de volgende livestream: https://youtu.be/DqfWKYnF-Tk. De dienst is ook te volgen (alleen geluid) via kerktelefoon en kerkomroep.

Na de dienst gaan we naar Schuttershof waar koffie, thee of fris geserveerd zal worden. Daar kan iedereen persoonlijk kennismaken met ds. Quaak en haar man. Ook leden van onze gemeente die de dienst niet in de kerk konden bijwonen of die via kerktelefoon of livestream de dienst hebben gevolgd zijn van harte welkom om na 16:00u naar Schuttershof komen.
U kunt zondag 19 september gratis parkeren bij Schuttershof, Kanonweistraat in Domburg.

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse eredienst in aangepaste vorm vieren en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief week 2021/36

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 2021/35
Nieuwsbrief week 2021/34
Nieuwsbrief week 2021/33
Nieuwsbrief week 2021/32
 

Bezoekersregels

Bezoekersregels Johanneskerk en Dorpskerk. Elke zondag is er een dienst om-en-om in een van beide kerkgebouwen. Om de diensten mogelijk te maken zijn we gebonden aan de door de overheid vastgestelde regels. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor een gebruiksplan opgesteld. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels.

Bezoekersrichtlijnen Dorpskerk
Bezoekersrichtlijnen Johanneskerk
 

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Agenda

Johanneskerk

26 sep 2021 om 10:00 Voorganger: Dr. G.J. van Butselaar Collecte: Pastoraat & eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!