PKN
Protestantse Gemeente te Aagtekerke
 
Pluktuin Pluktuin

De pluktuin bij de molen is weer open! U kunt vanaf juni een plukbon  à € 15,00 kopen bij ” ’t Ouwe Durpsuus” , waarmee u een hele zomer tot in de herfst bloemen kunt plukken. We hebben geprobeerd om een mooie variatie in bloemen te planten en te zaaien. Op dit ogenblik bloeit de vrouwenmantel, de olifantstaartjes, de disteltjes  en de phloxen staan op het punt van bloeien en we verwachten o.a. gladiolen, zinnia, anjers, zonnebloemen,  asters, chrysanten en dahlia’s.  Denkt u erom dat u zelf een schaar meeneemt om te plukken?
 

 
Beleidsplan Beleidsplan

In de aanloop naar de samenvoeging van onze twee protestantse gemeenten is door de kerkenraad een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. Hierbij hopen en verlangen we dat de eigen gemeente in de twee dorpen deze beleidsperiode versterkt mag worden in het geloof en vertrouwen dat het werk voor en vanuit de kerk bijdraagt aan het klimaat en leven in de dorpen op Walcheren. We doen dat vanuit een visie die als leidraad dient voor onze manier van kerk zijn in de komende jaren: “In de verkondiging van het evangelie en de ontmoeting geschiedt Gods bevrijding. Omdat wij God lief hebben bovenal en de naaste als onszelf, treden wij de Ander / ander met open handen tegemoet. Zó zoeken en faciliteren wij de ontmoeting met God en onze medemens.” 

 
Jeugdwerk / crèche Jeugdwerk / crèche

Elke 1e zondag van de maand en in de maanden juli en augustus en bij bijzondere diensten verzorgen we in Aagtekerke een crèche.
We zoeken echter nog vrijwilligers die ook de crèche willen verzorgen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Lia Dekker 571044.

 
Rommelmarkt 2018 Rommelmarkt 2018

Hebt u spullen voor de markt van 2019? Neem dan contact op met de heer Kees de Visser Pzn. , tel. 06-38937745, over wanneer u ze af kunt geven bij de schuur in de Schoolstraat, of dat ze op een woensdagmiddag bij u worden opgehaald. Niets zomaar neerzetten zonder afspraak, alstublieft!
 

 
 
 

Avondgebed
datum en tijdstip 20-09-2018 om 19:30
meer details

Zanguurtje
datum en tijdstip 30-09-2018 om 19:00
meer details

 
Agenda
Hierboven ziet u de eerstkomende agenda-items. Ga voor meer items  naar de Agendapagina
 
Zondagsbrief

 
 
Privacyverklaring
Klik op deze link voor de Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente te Aagtekerke? meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.