40-dagen kalender

 

Liturgisch bloemstuk

3de zondag van de lijdenstijd.
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.
In de schikking in de vorm van een nestje (geborgenheid), is ook de vorm van een hart   verwerkt, met gerbera’s, als teken: door jou wordt alles mooier en fresia’s, symbool voor gedeelde  vreugde.

Kerkdiensten

Komende zondag 7 maart  10:00u gaat ds. J. Nauta uit Middelburg voor in de online dienst vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke.  
Liturgie 7 maart

Op Biddag 10 maart 19:00u gaat ds. A. Spaans uit Colijnsplaat voor in de online dienst vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke.  
Liturgie 10 maart

In beide diensten wordt het orgel bespeeld door Hanna Reijnhoudt.
In verband met de corona-maatregelen zijn  de diensten alleen ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.

Lockdown en avondklok

Samen hebben we de nieuwe maatregelen die de overheid genomen heeft aanvaard. Voor onze eigen gezondheid en die van elkaar. Maatregelen die wij als grotendeels naoorlogse kinderen nog niet eerder hebben meegemaakt. Het aanpassen van onze levensstijl of gewoontes wordt op de proef gesteld. Kunnen wij flexibel omgaan met deze maatregelen? Dat kunnen we alleen samen, samen vorm geven aan onze samenleving, accepteren dat er besluiten voor ons genomen worden. Niet om ons dwars te zitten maar om ons te beschermen.

De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten om voorlopig geen bezoekers toe te laten in de diensten en de gemeente te vragen om de diensten online te volgen. Ook wij moeten zoveel mogelijk een voorbeeld zijn en een bijdrage leveren aan het vermijden van contacten in groepsverband. De kerkdiensten zijn via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te volgen.  In de diensten zijn alleen de voorganger, 3 ambtsdragers (ouderling, diaken en kerkrentmeester), de koster en de organist aanwezig.

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief week 2021/9

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 2021/8
Nieuwsbrief week 2021/7
Nieuwsbrief week 2021/6

 

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

07 mrt 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Pastoraat & eredienst

Aagtekerke, Dorpskerk

10 mrt 2021 om 10:00 Biddag Online dienst voorganger: Ds. A. Spaans Collecte: biddagcollecte

Domburg, Johanneskerk

14 mrt 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. C.J. Don Collecte: KiA zending

Aagtekerke, Dorpskerk

21 mrt 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. G. Klein Collecte: Pastoraat & eredienst

Domburg, Johanneskerk

28 mrt 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. S.M. Dekker Collecte: ZWO

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!