Kerkdienst 20 september

Komende zondag 20 september  om 10.00u zal ds. G.J. Smit  voorgaan in de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke.  Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is ook  ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon. Er is Kindernevendienst in aangepaste vorm: de kinderen zijn gedurende heel de dienst in hun eigen ruimte. Na de dienst is er (bij goed weer) gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade. Het koffiedrinken is in de Pastorietuin.

Klik hier voor de liturgie

In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst, daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 0613766357.

Bezoekersregels

Bezoekersregels Johanneskerk en Dorpskerk
De kerkenraad heeft besloten om in september te beginnen met gezamenlijke diensten in de Johanneskerk en de Dorpskerk. Elke zondag is er een dienst om-en-om in een van beide kerkgebouwen.
Om de diensten mogelijk te maken zijn we gebonden aan de door de overheid vastgestelde regels. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor een gebruiksplan opgesteld. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels.

Bezoekersrichtlijnen Dorpskerk
Bezoekersrichtlijnen Johanneskerk
 

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief in PDF

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief - week 37
Nieuwsbrief - week 36
Nieuwsbrief - week 35

Beroepingswerk

De profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente staan op onze website:
Profielschets predikant
Profielschets kerkelijke gemeente

U kunt op deze documenten als lid van onze gemeente reageren per email (scriba.pka@zeelandnet.nl) of schriftelijk (scriba Prot. Gem. Aagtekerke-Domburg, Geschieresweg 2X, 4363 NP Aagtekerke).
Uw reacties worden waar mogelijk meegenomen in de uiteindelijke profielen die in het beroepingswerk  gebruikt zullen worden.  De beroepingscommissie zal bestaan uit 3 ambtsdragers en twee gemeenteleden, één uit iedere kern. Als u belangstelling hebt om in de commissie zitting te nemen neem dan contact op met de scriba.

 

WELKOM

Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl

Pluktuin

Er zijn weer plukbonnen te koop bij " 't Ouwe Durpsuus" voor € 15,00. Het aanbod van bloemen is nu nog klein, maar dat mag wel geplukt worden en er komen nog een hele zomer lang bloemen om te plukken. Wel zelf een schaar meenemen.

Beleidsplan 2019-2023

Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

20 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer