Johanneskerk Domburg

Kerkdiensten

Corona-maatregelen
De kerkenraad heeft besloten om in lijn met het advies van de landelijke PKN vanaf 23 januari weer bezoekers toe te laten in de diensten. Daarbij gelden de volgende maatregelen:

In verband met de Corona-situatie moet u zich voor de kerkdienst vooraf aanmelden.
U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357.

U wordt verzocht om bij betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit mag het mondkapje af.  Verder het  dringende verzoek om de anderhalve meter regel strikt aan te houden. Gaat u zitten op een plek waar een liturgie ligt en houdt afstand bij verplaatsingen in de banken en door de kerk. In alle gevallen blijven de basisregels gelden: ‘Was je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten’.

Kerkdienst
Op zondag 23 januari 10:00u gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl .
Liturgie

Liturgie├źn

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschets van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Vrienden-lidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Agenda

Johanneskerk Domburg

zo 23 jan 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: kerkradio/TV

Dorpskerk Aagtekerke

zo 30 jan 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. G.J. Smit Collecte: Bloemenfonds

Johanneskerk Domburg

zo 06 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: KiA werelddiaconaat Oeganda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 13 feb 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

zo 20 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. R. de Reus Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad