PKN
Protestantse Gemeente te Aagtekerke
 
Onderhoud pastorie tuin Onderhoud pastorie tuin

Op vrijdag 5 januari hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers samen met "bomenexpert" Pim de Visser een aantal grote bomen  en struiken in de pastorietuin onder handen genomen. Ook de dakgoten van de pastorie werden ontdaan van bladeren. Kijk hier voor de foto's.

 
Kerkbalans 2018 Kerkbalans 2018


De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat in de maand januari van start. Het thema is “Geef voor je kerk” en wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de plaatselijke gemeente. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor de instandhouding van de eredienst en de zo belangrijke predikantsplaats. De opbrengst van Kerkbalans is zowel in Aagtekerke als in Domburg geheel voor de eigen plaatselijke gemeente. We hopen dat u de tijd wilt nemen om de folder te lezen en met ernst wil nadenken over uw bijdrage om de financiën van uw kerk in balans te brengen. Wij vertrouwen dat u een wel overwogen beslissing zult nemen over uw financiële bijdrage aan het kerkenwerk en voor het beheren van het monumentale kerkgebouw in uw gemeente. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

In de week van 22 t/m 27 januari zullen de kerkrentmeesters bij u aanbellen om een envelop af te geven voor Kerkbalans 2018. Van 29 januari t/m 3 februari wordt de antwoordenvelop met antwoordstrook bij u opgehaald. 
 

 
Groothuisbezoek Groothuisbezoek

Op 8 februari 2018 is het groothuisbezoek gepland in ‘t Voorlokaal. Vanaf 19.30 uur.
In tegenstelling tot vorige groothuisbezoeken, is voor die avond schrijfster/pastor Margriet van der Kooi  uitgenodigd, die een boek met de volgende titel heeft geschreven: “Als kinderen andere wegen gaan”.
Kinderen zullen andere wegen gaan dan hun ouders en grootouders, ook t.a.v. geloof en kerk.
Wat betekent dit loslaten van kinderen voor ons, ook voor ons als kerk? Het zoekende zijn van een nieuwe generatie kan nieuwe perspectieven bieden en teleurstelling kan ook een weg naar God openen. We hopen met haar daarover van gedachten te wisselen. Noteer deze datum, want door haar lezing is er maar één avond huisbezoek. Mocht u toch thuis uw huisbezoek wensen, dan is dat altijd mogelijk en kunt u dat aangeven bij de wijkouderling.
 

 
Federatienieuws Federatienieuws

In de vergadering van dinsdag 7 november hebben we uitvoerig met elkaar gesproken over de stappen die moeten worden gezet voor de voorgenomen samenvoeging van onze beide Protestantse Gemeenten.  De kerkenraad wordt in dit proces bijgestaan door gemeenteadviseur Jack de Koster. Hij was dan ook in deze vergadering aanwezig en zal samen met een uit de kerkenraad geformeerde kerngroep van 4 à 5 kerkenraadsleden het samenvoegingstraject begeleiden en aansturen. Ook de gemeenteleden  zullen  regelmatig over de voortgang geïnformeerd en gehoord worden.  

De kerkenraad is voornemens in de maand januari 2018 een Gemeenteavond te beleggen voor alle leden in Aagtekerke en Domburg om daarin de gemeenten in kennis te stellen van en te horen over de Plaatselijke Regeling zoals de kerkenraad die in een voorgenomen besluit heeft opgesteld voor de samengevoegde “Protestantse Gemeente Aagtekerke Domburg”. Tevens zullen de begrotingen 2018 van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen ter inzage liggen en eventueel besproken worden. U ontvangt bij de persoonlijke uitnodiging tijdig een samenvatting van de te behandelen Plaatselijke Regeling en de datum, plaats en tijdstip van bovengenoemde bijeenkomst.

 
Jeugdwerk / crèche Jeugdwerk / crèche

Elke 1e zondag van de maand en in de maanden juli en augustus en bij bijzondere diensten verzorgen we in Aagtekerke een crèche.
We zoeken echter nog vrijwilligers die ook de crèche willen verzorgen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Lia Dekker 571044.

 
 
 

Avondgebed
datum en tijdstip 18-01-2018 om 19:30
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 01-02-2018 om 19:30
meer details

 
Agenda
Hierboven ziet u de eerstkomende agenda-items. Ga voor meer items  naar de Agendapagina
 
Zondagsbrief
14  januari 2018
7 januari 2018
24 december 2017
17 december 2017


 
 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente te Aagtekerke? meer
 
Rommelmarkt 2018
Hebt u spullen voor de markt van 2018? Neem dan contact op met de heer Kees de Visser Pzn. , tel. 06-38937745, over wanneer u ze af kunt geven bij de schuur in de Schoolstraat, of dat ze op een woensdagmiddag bij u worden opgehaald. Niets zomaar neerzetten zonder afspraak, alstublieft!
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.