PKN
Protestantse Gemeente te Aagtekerke
 
Tentdienst 22 juli Tentdienst 22 juli

 
Lectoren gezocht Lectoren gezocht

In sommige van onze diensten werd al gebruik gemaakt van een “lector”, een gemeentelid dat op verzoek van de predikant een Schriftgedeelte leest. De kerkenraad vindt dat een mooie manier om gemeenteleden bij de dienst te betrekken en wil dat in meer diensten gaan doen. In eerste instantie zullen de leden van de kerkenraad dit op zich nemen, maar we zoeken ook gemeenteleden die het fijn vinden om op deze manier aan de dienst bij te dragen. Als u belangstelling hebt om als lector aan onze diensten mee te werken dan kunt u contact opnemen met de scriba.

 
Rommelmarkt Aagtekerke 23 juni 2018  Rommelmarkt Aagtekerke 23 juni 2018 

Op het Dorpsplein te Aagtekerke is op 23 juni 2018 weer de traditionele rommelmarkt/actiedag voor 3 goede doelen; onze eigen, monumentale dorpskerk, Stichting Steun en Opbouw Gambia en Stichting Windekind. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Op 9 juni worden de spullen opgehaald en op 12 juni uitgezocht. Ook daarvoor zoeken we mensen die willen helpen en uiteraard op de dag zelf is er ook genoeg te doen. 
Vele handen maken immers licht werk! 
U kunt zich aanmelden door middel van het opgaveformulier wat onlangs huis aan huis bezorgd is of bij Renske Daanje, Bouwluststraat 1. 
 
Tijdens de rommelmarkt start de nieuwe expositie in de kerk: “Waar een kleine gemeenschap groot in is”.  Komt u ook een kijkje nemen of op de zaterdagmiddagen erna??
Op zaterdag 9 juni komen we weer spullen bij u ophalen. Kunt u niet wachten? Dan mag u het ook zelf brengen op Bergwegje 6 of contact opnemen met Kees de Visser Pzn. 0638937745
 

 
Beleidsplan Beleidsplan

In de aanloop naar de samenvoeging van onze twee protestantse gemeenten is door de kerkenraad een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. Hierbij hopen en verlangen we dat de eigen gemeente in de twee dorpen deze beleidsperiode versterkt mag worden in het geloof en vertrouwen dat het werk voor en vanuit de kerk bijdraagt aan het klimaat en leven in de dorpen op Walcheren. We doen dat vanuit een visie die als leidraad dient voor onze manier van kerk zijn in de komende jaren: “In de verkondiging van het evangelie en de ontmoeting geschiedt Gods bevrijding. Omdat wij God lief hebben bovenal en de naaste als onszelf, treden wij de Ander / ander met open handen tegemoet. Zó zoeken en faciliteren wij de ontmoeting met God en onze medemens.” 

 
Jeugdwerk / crèche Jeugdwerk / crèche

Elke 1e zondag van de maand en in de maanden juli en augustus en bij bijzondere diensten verzorgen we in Aagtekerke een crèche.
We zoeken echter nog vrijwilligers die ook de crèche willen verzorgen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Lia Dekker 571044.

 
 
 

Avondgebed
datum en tijdstip 21-06-2018 om 19:30
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 28-06-2018
meer details

 
Agenda
Hierboven ziet u de eerstkomende agenda-items. Ga voor meer items  naar de Agendapagina
 
Privacyverklaring
Klik op deze link voor de Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
 
Zondagsbrief
 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente te Aagtekerke? meer
 
Rommelmarkt 2018
Hebt u spullen voor de markt van 2018? Neem dan contact op met de heer Kees de Visser Pzn. , tel. 06-38937745, over wanneer u ze af kunt geven bij de schuur in de Schoolstraat, of dat ze op een woensdagmiddag bij u worden opgehaald. Niets zomaar neerzetten zonder afspraak, alstublieft!
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.