Renovatie bijgebouwen Dorpskerk Renovatie bijgebouwen Dorpskerk
De renovatie van de bijgebouwen is intussen gestart, dat kunnen we allemaal zien. De tijdelijke ruimte is geplaatst. Deze wordt op zondag gebruikt voor de kindernevendienst/crèche en door de week door bouwbedrijf Jobse. De steiger is intussen ook geplaatst en alle ruimtes in de bijgebouwen zijn nu geheel ontruimd zodat de sloopwerkzaamheden in gang gezet kunnen worden. Eerst wordt het dak en de verdere schil van het gebouw aangepakt en wanneer dit klaar is worden de werkzaamheden naar binnen verplaatst. De tijdelijke ruimte is voorzien van elektriciteit, stromend water en een toilet zodat we hier in voorzien zijn wanneer de huidige voorzieningen niet meer bruikbaar zijn. We zoeken voor allerhande klusjes nog vrijwilligers, u kunt altijd een kerkrentmeester aanspreken voor opgave en meer informatie.
 
 
Van de predikant Van de predikant
Een nieuw seizoen
Een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Dit seizoen willen we graag inluiden tijdens de gezamenlijke startdienst in Domburg op zondag 8 september. Zoals eerder vermeld, zal de startdienst dit jaar een wat ander karakter hebben dan anders. De dienst is voorbereid door de jongeren van de gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ en heeft als thema: “De kerk, dat zijn wij!” Zij willen graag iets delen van wat kerk-zijn voor hen betekent en ik hoop dat we daar als gemeente nieuwsgierig naar zijn en hen er alle ruimte voor willen bieden.
lees meer »
 
Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke
75 jaar bevrijding, viert u/jij het met ons mee? Op D.V. vrijdagavond 1 november zal er een herdenkingsavond plaatsvinden. Op deze avond zullen er naast o.a. oorlogsherinneringen en samenzang ook twee projectkoren een bijdrage leveren. Allereerst start er in augustus een kinderkoor, voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. Tijdens 5 repetities op maandagavond ( 26 augustus, 16 en 23 september, 7 en 21 oktober) zullen er meerdere liederen ingestudeerd worden die tijdens de herdenking uitgevoerd worden. 
lees meer »
 
WELKOM WELKOM
Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!
 
Sinds 1 juni 2018 zijn de PKN Gemeenten in Aagtekerke en Domburg samengevoegd in de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl
 
Plukbonnen Plukbonnen
Onze pluktuin bij de molen in Aagtekerke is weer open.  Bij “ ’t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen à € 15,00 waarmee u de hele zomer bloemen kunt plukken. Denkt u erom dat u zelf een schaar mee neemt om te kunnen plukken?
 
 
Beleidsplan 2019-2023 Beleidsplan 2019-2023
Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 
lees meer »